W całym kraju trwa rekrutacja do szkół średnich – szczególna, gdyż w tym roku o przyjęcie do szkół ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Chodzi o dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów.

Reklama

W pierwszym etapie rekrutacji uczniowie aplikowali do szkół. Następnie ogłaszane były listy zakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Po złożeniu przez uczniów oryginałów dokumentów (m.in. świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu) ogłaszane były listy przyjętych do szkół oraz listy miejsc wolnych w placówkach.

Resort edukacji - w komunikacie przesłanym PAP - przypomina, że dla 726 751 absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju przygotowano w skali całego kraju 830 234 miejsc, czyli o ponad 103 tys. miejsc więcej niż uczniów. Po rekrutacji zasadniczej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostało się blisko 90 proc. uczniów.

Harmonogram rekrutacji różni się w poszczególnych województwach. Terminy składania dokumentów, przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej czy ogłaszania list kandydatów przedstawili kuratorzy kilka miesięcy wcześniej.

Liczba wolnych miejsc, o jakie mogą ubiegać się uczniowie w rekrutacji uzupełniającej, jest różna w poszczególnych województwach.

Jak podaje MEN, przykładowo w województwie dolnośląskim na 5 602 uczniów czeka 10 560 wolnych miejsc, a w województwie kujawsko-pomorskim 3 315 uczniów będzie ubiegać się 6 613 miejsc. W województwie łódzkim dla 6 928 uczniów w rekrutacji uzupełniającej pozostały 18 022 miejsca wolne, w województwie podlaskim 1 682 uczniów może ubiegać się o 4 890 miejsc, a województwie wielkopolskim uczniów, którzy nie zostali przyjęci do szkół jest 11 279. Czeka na nich 16 218 wolnych miejsc.

Jeśli chodzi o liczbę wolnych miejsc w poszczególnych miastach wojewódzkich wygląda ona następująco: w Białymstoku na 956 uczniów czeka 1 100 wolnych miejsc, w Gdańsku 1 265 uczniów będzie ubiegało się o 2 597 wolnych miejsc, w Katowicach 190 uczniów będzie ubiegało o 1 006 wolnych miejsc, w Lublinie na 603 uczniów czeka 1 296 wolnych miejsc, a we Wrocławiu 1 618 uczniów będzie ubiegało o 3 207 wolnych miejsc.

Reklama

Również rozkład procentowy uczniów przyjętych do szkół jest różny w skali kraju. Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej w Warszawie do szkół dostało się 93 proc. uczniów.

Sytuacja w innych miastach wygląda następująco: w Krakowie – 85 proc., w Katowicach – 97 proc, w Łodzi – 81 proc., w Gdańsku – 89 proc., Poznaniu – 80 proc., we Wrocławiu – 88 proc., w Opolu – 95 proc., w Kielcach – 94 proc., w Lublinie – 93 proc., w Gorzowie Wielkopolskim – 95 proc., w Olsztynie – 80 proc., w Białymstoku – 89 proc., w Szczecinie – 96 proc., w Bydgoszczy – 86 proc. i w Rzeszowie – 79 proc.

W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej podano także dane szczegółowe dla Warszawy. I tak: Dla 27 911 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych w stolicy przygotowano 43 024 miejsca. Do 24 lipca br. uczniowie w Warszawie potwierdzali wolę podjęcia nauki w danej szkole. Dzień później, 25 lipca warszawskie szkoły ogłosiły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do szkół w rekrutacji zasadniczej zostało przyjętych się 93 proc. kandydatów. Na pozostałych uczniów wciąż czeka 6 221 wolnych miejsc.

Resort edukacji wskazuje, że liczba wolnych miejsc w warszawskich szkołach prezentowana 16 lipca (wtedy ogłoszono listy uczniów zakwalifikowanych do szkół) znacznie różni się od tej, jaką warszawski ratusz przedstawił po zakończeniu rekrutacji zasadniczej. Z danych przedstawionych 16 lipca br. wynikało, że wolnych miejsc jest w warszawskich szkołach 2 400, w tym 781 w liceach. 25 lipca ratusz poinformował z kolei, że liczba wolnych miejsc we wszystkich typach szkół wzrosła i wynosi 6 221, w tym: w liceach ogólnokształcących – 3 514 miejsc, w technikach – 1 979 miejsc, w szkołach branżowych I stopnia – 728 miejsc.

Podczas konferencji prasowej, która obyła się w MEN 25 lipca br., minister Dariusz Piątkowski odniósł się do sytuacji w warszawskich bursach i internatach. Szef MEN przytoczył dane, które pokazują, że władze stolicy nie przygotowały się w odpowiedni sposób do większej liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 miejsc w bursach (951) i internatach (667) było łącznie 1 618, a uczniów spoza Warszawy ok. 7 000. W roku szkolnym 2018/2019 liczba miejsc wyniosła 1 674 (bursy – 1 031; internaty – 643), a uczniów spoza stolicy było ok. 7 200. W tym roku, jak podają władze stolicy, wolnych miejsc w bursach i internatach jest tylko 169, podczas gdy chętnych do nauki w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych spoza Warszawy jest ok. 17 000 uczniów spoza Warszawy - napisała w komunikacie rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

Przytoczyła też dane kilku innych wybranych miast. Wynika z nich, że w tym roku w Bydgoszczy po rekrutacji zasadniczej do szkół zostało przyjętych 86 proc. uczniów. W 2018 r. wskaźnik ten wynosił 80,5 proc. W rekrutacji uzupełniającej będzie uczestniczyć 1 011 uczniów, którzy będą mieli do dyspozycji 1 386 miejsc. Z kolei w Katowicach w 2019 r. w rekrutacji zasadniczej do szkół dostało się 97 proc. uczniów. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 96 proc.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej, podobnie jak rekrutacji zasadniczej, ustalają kuratorzy oświaty. W Warszawie uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie od 26 do 30 lipca. W poniedziałek, 19 sierpnia o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne w szkołach ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 19 do 27 sierpnia uczniowie będą potwierdzali wolę podjęcia nauki w danej szkole. W środę, 28 sierpnia o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zaś o godz. 12.00 szkoły podadzą informację o liczbie wolnych miejsc.

Terminy ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej są różne dla poszczególnych województw: 31 lipca ogłosi je województwo małopolskie, 6 sierpnia – województwa podkarpackie i opolskie, 7 sierpnia – województwo zachodniopomorskie, 8 sierpnia – województwo podlaskie, 9 sierpnia – województwo lubskie, 12 sierpnia – województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie, 16 sierpnia – województwa lubelskie i pomorskie, 19 sierpnia – województwo mazowieckie, 21 sierpnia – województwa dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Terminy podania przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wyglądają następująco: 9 sierpnia – województwo podkarpackie, 12 sierpnia – województwo zachodniopomorskie, 13 sierpnia – województwo lubuskie, 16 sierpnia – województwo kujawsko-pomorskie, 19 sierpnia – województwo podlaskie, 20 sierpnia – województwo łódzkie, 22 sierpnia – województwo małopolskie, 28 sierpnia – województwo mazowieckie, 29 sierpnia – województwa lubelskie, śląskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, 30 sierpnia – województwa opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i świętokrzyskie.

Z kolei terminy podania informacji o liczbie wolnych miejsc kształtują się następująco: 9 sierpnia – województwo podkarpackie, 13 sierpnia – województwa lubuskie i zachodniopomorskie, 16 sierpnia – województwo kujawsko-pomorskie, 19 sierpnia – województwo podlaskie, 20 sierpnia – województwo łódzkie, 23 sierpnia – województwo małopolskie, 28 sierpnia – województwo mazowieckie, 30 sierpnia – województwa opolskie, lubelskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.