Prof. Judith Reisman z Liberty University w Virginii w USA przypomniała, że podstawę edukacji seksualnej realizowanej i wprowadzanej do systemu szkolnictwa publicznego w wielu krajach świata stanowią "tak zwane badania naukowe przeprowadzone przez Alfreda Kinseya" (amerykański biolog żyjący w latach 1894 – 1956 – PAP).

Reklama

- Trzeba pamiętać, że twierdzenie, iż dzieci są seksualne już od narodzenia głosił człowiek, który był biseksualistą, sadomasochistą i pedofilem, który pragnął rozprzestrzenić swój system wartości na cały świat - powiedziała.

W ocenie prof. Reisman dzięki Kinseyowi "dziś mówimy o (...) tzw. prawach dzieci do wolności seksualnej", a "edukacja seksualna dąży do tego, aby dzieci stały się przedmiotem dostępnym w usługach seksualnych".

Prof. Mark Regnerus z University of Texas w Austin (USA) wskazał, "że powszechnie przyjmowana opinia, iż nie ma różnic w wychowaniu dziecka w rodzinach tradycyjnych i jednopłciowych nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań naukowych. Natomiast konsensus panujący w tej sprawie ma jedynie charakter polityczny".

Reklama

Powołując się na własne badania Regnerus potwierdzone następnie przez kolejnych naukowców oznajmił, że "wskazały one na rosnącą niestabilność w wychowaniu w rodzinach jednopłciowych". - Państwo nie może być obojętne wobec wyników tych badań. Okazuje się, bowiem, że wychowanie w rodzinie tradycyjnej, jest najbardziej skuteczne, a za razem najtańsze - oznajmił.

Badacz problemów związanych z teoriami gender, autor publikacji dotyczących relacji seksualnych Jean-Paul Benglia z Francji pokreślił, że przyczyną wielu problemów związanych z rozwojem młodzieży jest "rugowanie czynnika męskiego z kultury". Według niego ma to wpływ szczególnie dotkliwy na młodzież męską, która cierpi frustracje z powodu niezrozumienia samej siebie i płci przeciwnej. Prowadzi to do porażek w relacjach damsko-męskich. A to z kolei powoduje frustracje psychiczne, seksualne, prowadzi do depresji, a o ostatecznie do wzrostu liczby samobójstw.

Reklama

- Obecnie realizowana edukacja seksualna jest zagrożeniem i powinniśmy dążyć do całkowitego zakazu tego typu nauczania, ponieważ rezultaty, jakie niesie są dramatyczne nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych pokoleń - oznajmił.

Organizatorem konferencji było Centrum Życia i Rodziny, którego celem jest obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz obrona rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.