Jedno z pytań zadanych Polakom przez IBRiS brzmiało: Kto Pana/Pani zdaniem wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli?

Reklama

Wyniki przedstawiają się następująco:

- Nauczyciele/związki zawodowe - 11,6 proc.

- Rząd - 32,1 proc.

- Opozycja - 1,4 proc.

Reklama

- Żadne z powyższych - 50,1 proc.

- Nie wiem/trudno powiedzieć - 4,8 proc.

Jedno z pytań sondażowych dotyczyło także programów informacyjnych.

Okazuje się, że spośród osób zdecydowanie popierających strajk tylko 12 proc. to widzowie "Wiadomości" TVP. 29 proc. "Wydarzenia" Polsatu wybiera 29 proc., aż 47 proc. to widzowie "Faktów" TVN.

dziennik.pl

Z kolei wśród respondentów "raczej popierających" protest nauczycieli widzów "Wiadomości" jest 15 proc., "Wydarzeń" - 23 proc., a "Faktów" - 21 proc.

Jeśli chodzi o opinie negatywne, to "raczej przeciwnych" strajkowi jest 28 proc. odbiorców TVP, 22 proc. - Polsatu i 18 proc. TVN. Ale już zdecydowanie przeciwko opowiada się aż 39 proc. widzów "Wiadomości", 22 proc. - Polsatu i tylko 12 proc. - TVN.

Podobnie kształtują się głosy w pytaniu o ocenę przyjętej przez rząd tzw. ustawy maturalnej, umożliwiającej dopuszczenie do matur uczniów na wypadek nieodbycia się rad pedagogicznych.

"Zdecydowanie dobrze" ocenia ustawę maturalną aż 48 proc. widzów "Wiadomości", 30 proc. - "Wydarzeń" i tylko 19 proc. - "Faktów". "Raczej dobre" zdanie o ustawie ma 14 proc. odbiorców TVN i po 20. proc. TVP oraz Polsatu.

Nowelizację prawa oświatowego przez PiS "zdecydowanie źle" ocenia z kolei jedynie 14 proc., a "raczej źle" - 8 proc. widzów "Wiadomości". Wśród osób preferujących polsatowskie "Wydarzenia" zdecydowanie negatywne zdanie o specustawie ma 31 proc., a raczej negatywne - 12 proc. Niespodzianek nie przynoszą również respondenci wybierający "Fakty" - tutaj aż 45 proc. ocenia ustawę maturalną "zdecydowanie źle", a 15 proc. - "raczej źle".

Ogólnopolskie badanie IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl i RMF FM zostało wykonane w dniach 26-27 kwietnia na grupie 1100 osób (metodą CATI).