Dariusz Piontkowski przypomniał na konferencji prasowej, że do matur w tym roku przystąpiło około 250 tys. uczniów. Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym poziomie, jak w poprzednich latach. Widać więc, że poziom trudności zadań egzaminacyjnych również jest na podobnym poziomie - powiedział minister edukacji. Niestety, nie wszystkim udało się w pierwszym podejściu zdać wszystkie egzaminy; część tych osób będzie mogła zaliczać matury poprawkowo, w sierpniu - dodał.

Reklama

Dzisiaj od godz. 8 publikowane są wyniki - wszyscy zainteresowani mogą spokojnie przyjrzeć się swoim wynikom - podkreślił minister edukacji. Wskazał jednocześnie, że system został zabezpieczony, wytrzymał ten gwałtowny przybór zainteresowania.

Piontkowski wyraził zadowolenie, że egzaminy na poziomie rozszerzonym również (...) są na dosyć wysokim poziomie. Widać, że maturzyści są uczeni także tych umiejętności, które są potem przydatne w dorosłym życiu - argumentowania, wnioskowania - zauważył. Jego zdaniem, matura na rozszerzonym poziomie wyraźnie pokazuje, że odchodzimy od tzw. testomanii, która dosyć często pojawiała się w opiniach dot. polskiej szkoły. Cieszę się, że ten egzamin przebiegł bez żadnych zakłóceń"- dodał minister.

"Mamy dużą stabilizację systemu"

Faktycznie wszystko sprawnie przeszło i możemy dzisiaj ogłaszać wyniki egzaminu. Mamy dużą stabilizację systemu, który odgrywa istotną rolę - powiedział w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć podczas konferencji podsumowującej tegoroczne matury. Wiceminister edukacji podziękował pracownikom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dyrektorom szkół oraz nauczycielom i członkom zespołów nadzorujących za sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego.

System jest ważnym elementem, który z jednej strony pokazuje w pewien sposób osiągnięte umiejętności, daje przepustkę do tego, żeby studiować. Ale też poszczególne egzaminy, zdawane na poziomie rozszerzonym, stanowią istotny element aplikowania na uczelnie. Na pewno cieszy właśnie to, w jaki sposób uczniowie zdają egzaminy na poziomie rozszerzonym - ocenił Kopeć.

Reklama

Według wiceministra edukacji z punktu widzenia kluczowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym widać, że wszystko jest zgodnie z kanonami sztuki egzaminowania. Widać też bardzo dużą stabilizację, jeśli chodzi o przedmioty szczególnie oblegane (...) czyli biologia, chemia. Mamy też pewną stabilizację, jeżeli chodzi o wybory przedmiotów dodatkowych. Widać, że to utrzymuje się na tym poziomie, który był wcześniej - czyli jest to język polski na poziomie rozszerzonym, język angielski, to jest także matematyka czy geografia - wymienił.

Kopeć dodał, że dostrzega takie same jak wcześniej różnice pomiędzy absolwentami liceów ogólnokształcących i techników. Tutaj mamy pewne różnice co do wyboru egzaminu dodatkowego. Czyli mamy pewne przesunięcia, ale to jest w ramach tych tendencji, które były wcześniej - powiedział. Widzimy stabilizację i to, że ten system funkcjonuje niezwykle sprawnie - ocenił.

WYNIKI MATUR

W 2019 r. do egzaminu przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów - osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów. Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1 252 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (m.in. z języka polskiego, historii, filozofii, matematyki, geografii i języka niemieckiego).

67 maturzystów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej i części pisemnej uzyskało od 90 proc. do 100 proc. punktów. 578 osób uzyskało od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej. 2647 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego z wybranego języka obcego nowożytnego. Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował, że ponad 90 proc. absolwentów liceów i techników wybrało język angielski. Drugi w kolejności język niemiecki wybrało prawie 4 proc. absolwentów liceum i ponad 5 proc. absolwentów techników. Język rosyjski wybrało 1,5 proc. absolwentów liceów i 1,8 proc. absolwentów techników. Pozostałe języki (m.in. francuski, hiszpański, włoski) wybrało niespełna 1 proc. absolwentów liceów i 0,1 proc. absolwentów techników.

Każdy maturzysta obowiązkowo przystępował również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Smolik poinformował, że 39 proc. maturzystów wybrało jeden taki przedmiot, 33 proc. maturzystów wybrało dwa przedmioty dodatkowe, a 23 proc. - trzy przedmioty, a 5 proc. maturzystów wybrało cztery, pięć lub sześć przedmiotów.

"Tendencja jest taka, że w przypadku absolwentów liceów zdecydowana większość wybiera dwa albo trzy przedmioty dodatkowe. W przypadku absolwentów techników zdecydowana większość wybiera jeden przedmiot dodatkowy" - powiedział Smolik.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 52 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 55 proc., a wśród absolwentów techników - 45 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 64 proc., a wśród absolwentów techników - 49 proc.), z języka angielskiego - 72 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów - 78 proc., a wśród absolwentów techników - 63 proc.).

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.