XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego obradował w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku. Ponad 120 przedstawicieli z całej Polski wybierało nowe władze stowarzyszenia i decydowało o kierunkach rozwoju STO w kolejnych latach.

Reklama

Jak informuje Tomasz Biegański, koordynator ds. komunikacji, ważnym punktem obrad zjazdu była dyskusja o stanie rodzimej oświaty. Na jej zakończenie delegaci podjęli uchwałę, w której domagają się m.in. odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej.

"W obliczu kryzysu, w jakim niewątpliwie znajduje się dziś rodzime szkolnictwo, oczekujemy od władz niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego fatalnych skutków. Uważamy, że optymistyczna ocena sytuacji, jaką prezentuje Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Dowodzi jej całkowitego braku kompetencji do kierowania polską oświatą. Natychmiastowe odwołanie Pani Anny Zalewskiej z pełnionej funkcji winno stanowić pierwszy krok zmiany, za którym powinny szybko pójść kolejne działania, tym razem właściwie przygotowane, uwzględniające opinie ekspertów oraz wnioski wypływające z obecnych wydarzeń, w tym w szczególności z nauczycielskiego protestu. Dla nowoczesnej, rozwijającej się Polski, edukacja musi być rzeczywistym priorytetem, wspartym większymi nakładami oraz otoczonym powszechną troską, ponad politycznymi podziałami" - czytamy w dokumencie.

Zgodnie ze statutem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Jest zwoływany przez Zarząd Główny co trzy lata. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kolejną 3-letnią kadencję, został jego dotychczasowy szef, Zygmunt Puchalski. Wybrano także członków władz organizacji - Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego.