Podczas wizyty w płockiej PWSZ minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przekazał tej uczelni symboliczny czek na 1 mln zł jako wyróżnienie właśnie w projekcie Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości.

Reklama

Minister przypomniał, że od trzech lat działa system badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, dzięki któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), może "niezwykle precyzyjnie określić, po jakim kierunku, po jakiej uczelni, absolwenci najszybciej znajdują pracę, i jaki jest poziom ich wynagrodzeń". Zaznaczył przy tym, że od końca ubiegłego roku 15 najlepszych PWSZ "nagradzanych jest kwotą dodatkowego miliona złotych właśnie za to, że najlepiej kształci absolwentów na potrzeby rynku".

Gratulując rektorowi płockiej PWSZ prof. nadzw. dr hab. Maciejowi Słodkiemu przyznania 1 mln zł, Gowin podkreślił, że jest to dowód, że uczelnia "wykonuje nie tylko ciężką, ale też bardzo efektywną pracę". - To ważny sygnał także dla studentów. Dokonali dobrego wyboru. Warto studiować w publicznych uczelniach zawodowych. Warto wybierać uczelnię w Płocku – dodał szef resortu nauki.

Wicepremier przypomniał, że od października ub. r. trwa wdrażanie reformy polskich uczelni i instytutów naukowych, czyli nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucji dla Nauki. - Jednym z elementów naszych działań jest położenie większego nacisku na jak najwyższy poziom kształcenia zawodowego w odniesieniu do uczelni wyższych. Ten cel realizowany jest przede wszystkim przez publiczne uczelnie zawodowe, jak PWSZ w Płocku – dodał.

Reklama

Gowin podkreślił, że aby "dowartościować ten sposób kształcenia, bardzo poszukiwany dzisiaj przez pracodawców", od ubiegłego roku MNiSW organizuje konkurs na Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości. Zauważył, że projekt ten, wspierający najlepsze w kraju uczelnie zawodowe, wpisuje się w realizowaną przez rząd Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.

Reklama

- Każdemu z nas zależy na tym, żeby najlepsze uczelnie uniwersyteckie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, pięły się w górę w światowych rankingach. Ale równie ważne jest to, żeby rozwijały się także takie uczelnie, jak publiczna uczelnia zawodowa w Płocku – zaznaczył Gowin.

- Gwarantowałem, że te uczelnie zawodowe i uczelnie regionalne będą miały - w ramach Konstytucji dla Nauki (...(...) – swoje poczesne miejsce i myślę, że dzisiaj znajdujemy jeden z dowodów na to, że te uczelnie są przez nasz rząd szczególnie wysoko cenione - dodał.

Jak poinformowało w piątek MNiSW w ramach projektu Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości dodatkowe środki, po 1 mln zł, trafią w 2019 r. - oprócz PWSZ w Płocku - także do uczelni w Gnieźnie, Przemyślu, Wałczu, Sanoku, Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze, Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Jarosławiu i Łomży.

Resort zaznaczył, że premia finansowa jest wypłacana w formie zwiększonej subwencji, co zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. - Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia. Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków na uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni – wyjaśniło ministerstwo.