Senator podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że ze szkół powinny być wycofane prace domowe. Jak dodał, z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że zadawanie prac domowych nie przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania.

Reklama

- Co więcej, nadmierne obciążanie nimi dzieci może w niektórych sytuacjach skutkować spadkiem możliwości edukacyjnych uczniów. Brak prac domowych ma skłonić uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji o nauce i nauczyć ich odpowiedzialności – powiedział Łukasz Mikołajczyk.

Według niego należy też zmienić zasady przyznawania stypendium im. Świętego Jana Pawła II dla ostrowskich uczniów, przede wszystkim „należy odejść od składania wniosków”.

- Stypendium powinna przyznawać szkoła, natomiast wysokość kwoty dla każdej ze szkół powinna być uzależniona od liczby uczniów – powiedział senator.

Reklama

Mikołajczyk poinformował o wprowadzeniu programu stypendialnego pn. "Pilny uczeń". - Ten program powstał w Szkole Podstawowej nr 9 w 2014 roku. Działa znakomicie. Uważam, że powinien on obowiązywać we wszystkich ostrowskich szkołach – oświadczył senator PiS.

Celem programu – podkreślił - jest docenienie i nagrodzenie najbardziej pracowitych dzieci. - Jest to program bardzo motywujący do nauki i dobrego zachowania. Stypendia przyznawane będą za tzw. „przyrost średniej, rozumiany jako różnica między średnią ocen na koniec roku a ocenami okresowymi - powiedział.

Mikołajczyk zapowiedział też powstanie DUO - Dziecięcego Uniwersytetu Ostrowskiego. - Chodzi o cykliczne, weekendowe zajęcia dla uczniów z wykładowcami uczelni z całej Polski. Dzieci będą miały indeksy i będą zbierały zaliczenia kolejnych przedmiotów – poinformował.

Reklama

Zdaniem kandydata w każdej szkole powinien być zatrudniony psycholog lub terapeuta z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast nauczyciele wychowawcy - według Mikołajczyka - powinni mieć zwiększony dodatek za wychowawstwo o 100 proc.