Uczelnia z Krakowa pokonała pozostałe między innymi dzięki dobrej ocenie kadry akademickiej. Ostateczny wynik – w którym brano pod uwagę 30 wskaźników – zagwarantował obu uczelniom tę samą punktację. W efekcie obie mogą cieszyć się tytułem najlepszej uczelni akademickiej w Polsce. UW i UJ to również jedyne nasze szkoły wyższe notowane w prestiżowym międzynarodowym Rankingu Szanghajskim.

Reklama
Stawiamy na interdyscyplinarność, którą rozumiemy jako otwartość. To oraz umiędzynarodowienie uczelni jest gwarancją rozwoju - komentuje prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor UJ.
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Celem strategicznym Uniwersytetu jest osiągnięcie pozycji uczelni badawczej należącej do europejskiej czołówki i liczącej się w skali międzynarodowej. Już teraz są dziedziny, w których sukcesy naszych naukowców są rozpoznawalne na świecie. To np. astronomia, archeologia czy informatyka, której przedstawiciele zdobyli 8 spośród 14 przyznanych UW prestiżowych grantów European Research Council – mówi z kolej prof. dr hab. Marcin Pałys, rektor UW.
Reklama
Poza UW i UJ do pierwszej dziesiątki weszły jeszcze dwa uniwersytety (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4. pozycja i Uniwersytet Wrocławski – 8.) oraz Gdański Uniwersytet Medyczny – 7. Druga piątka to szkoły techniczne. Ranking Perspektyw od 19 lat klasyfikuje szkoły wyższe.