Prof. Marcin Pałys w rozmowie z Joanną Komolką bardzo krytycznie odniósł się do faktu, że nie można zmieniać warunków zatrudnienia sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również nie można poddać ich ocenie pracowniczej.

Reklama

- Gdy przepis ten został wprowadzony, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich protestowała i podkreślała, że to jeden z takich zapisów, który powinien być jak najszybciej usunięty z ustawy - zauważył w Radiu ZET rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Pałys zwrócił uwagę, że to znacząco zmniejsza autonomię uczelni w zakresie polityki kadrowej. - Uczelnia musi zatrudnić na stanowisku profesorskim osoby, które maja taki tytuł, nawet jeśli nie ma wolnego stanowiska profesorskiego - dodał.

Ustawa natomiast, zdaniem Pałysa, znacznie upraszcza warunki finansowania uczelni. - Szkoła wyższa nie dostaje wielu strumieni pieniędzy, ale jeden wspólny, a to zwiększa autonomię - wyjaśnił profesor.

Rektor UW odniósł się także do kwestii podwyżek w szkolnictwie wyższym. - Wynagrodzenia na uczelniach muszą wzrosnąć, są absolutnie niezbędne - podkreślił.

- Obecnie na finansowanie nauki jest przeznaczane poniżej 0,4 PKB, to zdecydowanie za mało - oznajmił.

Pałys podkreślił, że bez inwestycji nie można mówić o dokonaniu skoku jakościowego polskiej nauki.

Zdaniem rektora UW byłoby dobrze, gdyby pojawiły się również pieniądze z przemysłu na finansowanie badań naukowych.