Jak poinformował w środę na konferencji prasowej wiceminister edukacji Maciej Kopeć, w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

Reklama

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

Kopeć poinformował, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, której projekt poddano "prekonsultacjom", ma być docelowa, tak jak i przygotowywane na jej podstawie podręczniki mają być docelowe. Dlatego - jak zaznaczył - eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.

W przypadku niektórych przedmiotów np. języka polskiego i historii, treści nauczania opisano nie tylko dla danego etapu edukacyjnego, ale także dla konkretnej klasy.

Reklama

Kopeć pytany o to, czego będą uczyli się na historii uczniowie, którzy we wrześniu 2017 r. zamiast do I klasy gimnazjum pójdą do VII klasy, powiedział, że rozpoczną naukę od historii XIX w.

Poinformował także, że w nowej podstawie programowej utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania dotyczące podziału na grupy. Podział taki będzie obowiązkowy na językach obcych i informatyce, jeśli w klasie będzie powyżej 24 uczniów. W przypadku konieczności prowadzenia na lekcjach ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, podział na grupy będzie obowiązkowy w przypadku klas liczących powyżej 30 uczniów.