Reklama

Nowelizacja autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada między innymi zniesienie wprowadzonego przez poprzedni rząd obowiązku szkolnego w wieku sześciu lat. Zniesiony będzie też obowiązek przedszkolny dla 5-latków.

Dzieci mają obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat, po rocznym, obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat.

Dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do pierwszej klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego albo uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 269 posłów, przeciw 156, od głosu wstrzymało się 17.