Z analizy wyników sprawdzianu można wywnioskować, że szóstoklasiści dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem informacji zawartych w tekście, analizą i interpretacją tekstów kultury. W polskim najgorzej wypadało tworzenie wypowiedzi.

Reklama

W matematyce najlepiej wypadła sprawność rachunkowa, najgorzej rozumowanie i tworzenie strategii.

SPRAWDŹ! Oto najtrudniejsze zadania ze sprawdzianu szóstoklasistów. Znasz odpowiedź? >>>>>

Średni wynik z części I (polski i matematyka razem) wynosił 67 proc. W angielskim szóstoklasiści uzyskali średnią 83 proc. Przy czym w polskim średnia ta wynosiła 73 proc, a w matematyce 61 proc.

Statystyki pokazują, że gorzej wypadły dzieci na wsi i w małych miejscowościach. 135,9 tys. zdających pochodziło z terenów wiejskich. Tu średnia z pierwszej części sprawdzianu wyniosła 64 proc. W miastach powyżej 100 tys. średnia była wyższa o 5 pkt. procentowych i wynosiła 71 proc.

W języku polskim uczniowie na wsi otrzymali średni wynik 70 proc. W dużych miastach osiągali średnią 77 proc. W matematyce na wsi średnia wynosiła 58 proc., a w mieście 66 proc. W angielskim różnica była jeszcze większa bo o 12 pkt procentowych: średnia 68 proc. na wsi i 80 proc. w dużych miastach.

Uczniowie po raz pierwszy pisali sprawdzian według nowej podstawy programowej. Sprawdzian był podzielony na dwie części: pierwsza to polski i matematyka, druga to język nowożytny.

Egzamin był tak ułożony by sprawdzał przed wszystkim umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się informacjami. W poprzednich latach sprawdzał w większym stopniu wiedzę, oraz znajomość (oprócz pol. i mat.) przyrodniczą, historyczną. Uczniowie nie zdawali też języka.

Z podsumowania przeprowadzonego przez Centralna Komisję Egzaminacyjną wynika, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Jak piszą autorzy podsumowania wyników – Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie. Zaś w języku najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Co wypadło słabiej? Trudność sprawiło im zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych. W języku angielskim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu były lepsze niż w zeszłym roku. Wówczas średni wynik z całego egzaminu wynosił 25, 8 pkt na 40 pkt – czyli 64, 5 proc.

Zdaniem ekspertów przyczyna jest prosta. Zadania były o wiele łatwiejsze. I nie było zadań, w których mogliby się wykazać lepsi uczniowie.