NIK ponownie sprawdziła przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków.

Reklama

Wszystkie szkoły zatrudniają kadrę nauczycielską wykwalifikowaną do kształcenia najmłodszych uczniów oraz posiadają odpowiednio wyposażone sale lekcyjne potrzebne do prowadzenia zajęć z sześciolatkami.

Dalszego dostosowania wymagają jednak stołówki i toalety. Problemy z ergonomią wyposażenia występują w ponad 30 proc. stołówek i 26 proc. toalet szkolnych.

NIK sygnalizuje, że istotnym problemem dla niektórych szkół może być konieczność organizacji zajęć dla oddziałów klas I-III w systemie zmianowym.

Kontrolerzy NIK sprawdzili 88 szkół, oraz dodatkowo pozyskali informacje w trybie ustawy o NIK z 6881 innych szkół publicznych. NIK sprawdzała wykonanie przez szkoły wniosków pokontrolnych Izby z roku 2013.

Większość wniosków została przez kontrolowane szkoły zrealizowana.

Od tego września po raz pierwszy obowiązkiem szkolnym została objęta połowa 6-latków.