W szkołach podstawowych nauczyciele będą mogli mieć asystentów. Jednocześnie dopuszczono możliwość cofnięcia dziecka sześcioletniego ze szkoły do przedszkola. Odpowiednią nowelizację ustawy przyjął dziś Sejm.

Reklama

Zadaniem asystenta będzie wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, a także zajęcia w świetlicy. Będzie musiał mieć przygotowanie pedagogiczne, a także wykształcenie co najmniej takie jak nauczyciel uczący w danej szkole. Będzie wykonywać zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Asystent będzie mógł być zatrudniany na podstawie Kodeksu Pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Jego wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż nauczyciela dyplomowanego. Nowela pozwoli też cofnąć sześcioletnie dziecko ze szkoły do przedszkola. Przed podjęciem takiej decyzji będzie jednak potrzebna opinia psychologa. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.