W środę do konsultacji zewnętrznych mają być wysłane założenia projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące dotowania z budżetu państwa edukacji przedszkolnej. W projekcie budżetu państwa na 2013 r. przeznaczono na ten cel 320 mln zł w rezerwie celowej.

Reklama

Projektowane przez nas rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla rodziców, ale także dla samorządów - podkreśliła Szumilas na konferencji prasowej.

Dlatego zgodnie z założeniami projektu samorządy oprócz środków rekompensujących planowane obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców, dostaną też dotację na każde dziecko chodzące do przedszkola. W 2013 r. za miesiące od września do grudnia wyniesie ona 333 zł.

Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji w kolejnych latach kwota dotacji dla samorządów ma rosnąć, zmniejszone mają zostać też opłaty wnoszone przez rodziców za ósmą i kolejną godzinę pobytu dzieci w przedszkolu.