Wynika to z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Reklama

>>> Matura 2011 - zdaj! Pomagamy także na Facebooku!

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy. Mogą także zdać dodatkowo do sześciu przedmiotów.

>>> "Pan Tadeusz"? "Dżuma"? Poezja Miłosza? Giełda maturalnych tematów!

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go ponad 80 proc. maturzystów, czyli 341 tys. osób. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie 53 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać 19,9 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,5 tys. oraz 910 i 660 osób).

Reklama

Geografię chce zdawać 86,9 tys. maturzystów (21,8 proc. ogółu abiturientów), biologię - 75,9 tys. maturzystów (19 proc.), wiedzę o społeczeństwie - 66,8 tys. maturzystów (16,7 proc.), chemię 44 tys. (11 proc.).

Reklama

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z historii chce sprawdzić 26,6 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 34 tys., z historii sztuki - 4,2 tys., z informatyki - 3,3 tys., z historii muzyki - 472 osoby, z filozofii - 636 osób, z łaciny z historią antyczną - 208 osób, z wiedzy o tańcu - 83 osoby, z kaszubskiego - kilkanaście osób.

>>> A który przedmiot wypada najlepiej? Sprawdź, jak było w ubiegłym roku!

Z danych CKE wynika, że chęć przystąpienia do egzaminu pisemnego z kaszubskiego, jako języka regionalnego, na poziomie podstawowym wyraziło 10 osób, a na poziomie rozszerzonym 11 osób. Sześć osób chce zdawać egzamin ustny z tego języka.Chcący zdawać egzamin z kaszubskiego mogą zdawać na jednym wybranym poziomie, mogą też na obu. Niezależnie od tego mogą, jeśli chcą, zdawać tylko egzamin ustny, Mogą tez zdawać ustny i pisemny.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 264 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 88 z ukraińskiego i 27 z litewskiego.

>>> Stressss? Pedagog radzi, jak dać sobie z nim radę

Maturzyści z klas dwujęzycznych będą zdawać egzaminy w językach obcych.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.

Część pisemna egzaminu rozpoczyna się w środę, potrwa do 24 maja. >>> Sprawdź dokładny terminarz egzaminów