Podstawową sprawą jest coś do pisania. Może to być długopis lub pióro. Ważne jednak - i to podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna - by tusz lub atrament był koloru czarnego. W innym przypadku ryzykujemy, że praca w ogóle nie zostanie sprawdzona! To zalecenie dotyczy wszystkich przedmiotów maturalnych.

Reklama

>>> Pisemna matura z polskiego - to cię nie ominie! Czytaj więcej >>>

Z dodatkowym wyposażeniem należy stawić się na egzamin z matematyki. Zadania, które maturzyści będą mieli do rozwiązania, mogą wymagać linijki lub cyrkla. Lepiej więc pamiętać, by zabrać je ze sobą i potem oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu związanego z pośpiesznym pożyczaniem ich od nauczycieli. Można, ale już nie trzeba, zabrać ze sobą prosty kalkulator. Co w tym wypadku oznacza słowo "prosty"? CKE tłumaczy: taki, który "umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb". Taki kalkulator można mieć także na egzaminie z: informatyki, chemii, fizyki i astronomii, geografii.

Linijkę trzeba mieć ze sobą także na egzaminie z geografii. Mogą ją mieć ze sobą także piszący test z biologii, chemii, fizyki i astronomii. Na maturę z historii i geografii można zabrać lupę. Zdający maturę z historii muzyki muszą mieć, z kolei, ze sobą odtwarzacz CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami.

I na tym kończy się lista przedmiotów, które można wnieść ze sobą do sali egzaminacyjnej. Nie ma mowy o torbach, telefonach komórkowych, kanapkach, napojach, maskotkach czy jakichkolwiek amuletach.

>>> Co jeść, by mózgowi myślało się lepiej? >>>

Poza tym zdający mają do dyspozycji pomoce naukowe. W przypadku języka polskiego jest to słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny. Egzemplarzy musi być tyle, by jeden przypadał na maksymalnie 25 osób. Zdający egzamin z języków: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego, mogą korzystać ze słowników językowych, jedno- lub dwujęzycznych. Tu także limit wynosi jeden egzemplarz na 25 osób. Jeśli chodzi o łacinę, każdy maturzysta ma do wyłącznej dyspozycji słownik łacińsko-polski, poza tym można również korzystać z atlasu historycznego. W przypadku języka kaszubskiego pomocy dla uczniów jest więcej: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego.

Na maturze z matematyki każdy zdający będzie mógł korzystać z zestawu wybranych wzorów matematycznych. Na egzaminie z chemii - z wybranych tablic chemicznych, a na fizyce - z karty wybranych wzorów i stałych fizycznych.

Osoby niesłyszące mogą na maturze korzystać ze słownika języka polskiego, słownika wyrazów obcych i słownika wyrazów bliskoznacznych. Osoby niedosłyszące, zdające egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego etc.), będą mogły wysłuchać nagrań za pomocą słuchawek. Takie rozwiązanie trzeba jednak wcześniej uzgodnić z komisją egzaminacyjną.