Dziś matura z matematyki. Jakich wyników można się spodziewać?
Podobnych do tych z ubiegłych lat, bez większych odstępstw. Nawet w szczycie pandemii wyniki były zbliżone. Bo matura na poziomie podstawowym sprawdza elementarne umiejętności nie z ostatnich dwóch lat, ale podsumowuje całe 12 lat edukacji. To sprawdzian systematyczności w nauce. Nie można przespać jakiegoś działu, a potem przejść do kolejnego bez konsekwencji. To nie jest przechodzenie z epoki do epoki, z jednego okresu w historii do kolejnego. Tutaj każdy brak, każda dziura mści się brutalnie.
A co jest pewniakiem na maturze?
Reklama
Od przynajmniej 10 lat wiadomo, co będzie. Funkcja kwadratowa, ciągi - arytmetyczny i geometryczny, geometria płaska. Pamiętajmy, że zdający może skorzystać z tablic i wzorów matematycznych. Jeśli w przebiegu całego uczenia nauczył się korzystać z wzorów i umie odpowiedni wzór znaleźć w tablicach, to często wystarczy, by rozwiązać zadanie.
Czyli kłania się czytanie z zrozumieniem?
Język matematyki i zagęszczenie informacji w tablicach wymaga umiejętności rozumienia używanych pojęć i selekcji informacji, wyszukiwania wśród wzorów tego właściwego. Nie trzeba wykuć, ale rozumieć, czego się szuka. No i na każdym egzaminie z matematyki, na dowolnym poziomie, jest dowodzenie. To crème de la crème matematyki - sprawdzenie, czy zdający potrafi przeprowadzić odpowiedzialny wywód logiczny, od założeń do tezy, który trzeba zapisać formalnym językiem.