DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

Reklama
  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Wymagania maturalne

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne. Należy:

  • przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy),
  • zdać powyższe egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30%,
  • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

Terminy matur 2022

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Harmonogram maturalny

4 maja (środa) - godz. 9 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14 - język łaciński i kultura antyczna;

5 maja (czwartek) - godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14 - historia muzyki;

6 maja (piątek) - godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (poziom podstawowy).

Reklama

9 maja (poniedziałek) - godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;

10 maja (wtorek) - godz. 9. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

11 maja (środa) - godz. 9 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

12 maja (czwartek) - godz. 9 biologia; godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

13 maja (piątek) - godz. 9 wiedza o społeczeństwie, godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

16 maja (poniedziałek) - godz. 9 - chemia, godz. 14 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

17 maja (wtorek) - godz. 9 historia, godz. 14 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);

18 maja (środa) - godz. 9 - geografia, godz. 14 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

19 maja (czwartek) godz. 9 fizyka, godz. 14 - historia sztuki;

20 maja (piątek) - godz. 9 informatyka. godz. 14 język kaszubski lub język łemkowski (oba na poziomie rozszerzonym);

Ostatnie egzaminy i terminy dodatkowe

23 maja (poniedziałek) - egzaminy w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych - godz. 9 matematyka, godz. 10.35 – historia, godz. 12.10 – geografia; godz. 13.45 – biologia, godz. 15.20 – chemia, godz. 16.55 – fizyka.

Osoby, które nie podejdą do matury w pierwszym terminie np. z powodów zdrowotnych, mogą to zrobić jeszcze w terminie dodatkowym od 1 do 15 czerwca.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia.

Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2022 roku.