Podstawowa zmiana, to obowiązek zdawania co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Minister edukacji Krystyna Szumilas powiedziała, że to był postulat uczelni. W obecnym systemie co trzeci maturzysta podchodzi tylko do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym.

Reklama

Od 2015 roku wszystkie przedmioty dodatkowe będą musiały być zdawane na poziomie rozszerzonym, ale za to nie będzie tam progu zdawalności. W przypadku przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego ten próg wynosi 30 proc. Jednocześnie z listy przedmiotów dodatkowych znika "Wiedza o tańcu", ponieważ nie ma podstawy programowej na poziomie rozszerzonym dla tego przedmiotu.

Druga ważna zmiana to nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. W obecnym systemie uczeń miał wcześniej przygotować prezentację, którą prezentował przed komisją szkolną. To mogło wywoływać podejrzenie, że praca nie była przygotowywana osobiście przez ucznia. Od 2015 roku uczeń będzie losować pytania, które przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Będzie mieć 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na rozmowę z egzaminatorami.

Profesor Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że przykładowe zadanie będzie polegać na tym, że uczeń będzie musiał opowiedzieć o pokazanym mu plakacie przedstawiającym zapowiedź przedstawienia "Wesela" Wyspiańskiego. Będzie musiał wskazać charakterystyczne elementy, które zna z książki, znajdującej się na liście lektur obowiązkowych. Jednocześnie abiturient musiałby podać inny przykład utworu dramatycznego, którego realizację sceniczną zna i mógłby o niej opowiedzieć.

W pilotażu nowego egzaminu ustnego z języka polskiego wzięło udział 66 polonistów. 60 z nich wyraziło pozytywne opinie na jego temat. Do końca sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przedstawić informator, w którym zamieści zagadnienia, a także przykładowe zadania maturalne.

Reklama