7 maja

Reklama

9:00 język polski - poziom podstawowy

14:00 wiedza o tańcu - poziom podstawowy i rozszerzony

8 maja

9:00 matematyka - poziom podstawowy

14:00 historia muzyki - poziom podstawowy i rozszerzony

9 maja

9:00 język angielski - poziom podstawowy

14:00 język angielski - poziom rozszerzony oraz dla klas dwujęzycznych

10 maja

Reklama

9:00 matematyka - poziom rozszerzony

14:00 język polski - poziom rozszerzony

13 maja

9:00 wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony

14 maja

9:00 chemia - poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 geografia - poziom podstawowy i rozszerzony

16 maja

9:00 języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

język kaszubski - poziom podstawowy

matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

10:35 historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

16:55 fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

14:00 języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

język kaszubski - poziom rozszerzony

17 maja

9:00 biologia - poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 historia - poziom podstawowy i rozszerzony

20 maja

9:00 fizyka i astronomia - poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 język łaciński i kultura antyczna - poziom podstawowy i rozszerzony

21 maja

9:00 język niemiecki - poziom podstawowy

14:00 język niemiecki - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych

22 maja

9:00 informatyka - poziom podstawowy i rozszerzony

14:00 historia sztuki - poziom podstawowy i rozszerzony

23 maja

9:00 język rosyjski - poziom podstawowy

14:00 język rosyjski - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych

24 maja

9:00 język francuski - poziom podstawowy

14:00 język francuski - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych

27 maja

9:00 język hiszpański - poziom podstawowy

14:00 język hiszpański - poziom rozszerzony i dla klas dwujęzycznych

28 maja

9:00 język włoski - poziom podstawowy

14:00 język włoski - poziom rozszerzony