W programie "Podróż z klasą" dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni.

Min. edukacji B. Nowacka: zasady dofinansowania wycieczek

Dofinansowaniu w wys. 100 proc. podlegają wycieczki dwudniowe - do kwoty 20 tys. zł, trzydniowe - do kwoty 30 tys. zł, czterodniowe - do kwoty 40 tys. zł, pięciodniowe - do kwoty 50 tys. zł. Przy czym - zaznaczono - wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

ZASADA: podstawowym założeniem programu jest to, że w ramach finansowanej w 100 proc. przez MEN dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucje kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

Reklama

Z dotacji można sfinansować przejazd, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie.

Nabór ruszy 19 czerwca do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025: od września do grudnia.

Czym różni się nowy program od promowanego przez byłego min. P. Czarnka

W odróżnieniu od wcześniej realizowanego programu "Poznaj Polskę", szkoły mają pełną dowolność w wyborze miejsc, które odwiedzą. Ponadto, dofinansowane będą dłuższe niż w poprzednim programie wycieczki, wyższa będzie kwota dofinansowania, a wkład własny nie będzie wymagany - wcześniej wynosił 20 proc.