70 proc. studentów farmacji myśli o planach zawodowych na etapie studiów. Powody dla których pozostałe 30 proc. nie przywiązuje wagi do planowania kariery to: zbyt wczesny etap studiów (64 proc. wskazań), brak rozmów na ten temat na uczelni (25 proc.), brak znajomości możliwości pracy w innych miejscach niż w aptece (19 proc.), nie przywiązywanie wagi do planowania kariery (1 proc.).[1]

Studenci farmacji nie mają wystarczającej liczby zajęć czy mentoringu, które pokazałyby im różne możliwości pracy po ukończeniu studiów. Oczywiście, są osoby, które same aktywnie poszukują ścieżki rozwoju, działając w organizacjach studenckich, wykorzystując możliwość udziału w wymianie zagranicznej. Warto pamiętać, że są też studenci, którzy w tych aktywnościach nie uczestniczą. Nie każdy ma taki sam temperament i możliwości, co nie oznacza, że nie może rozwijać się na różnych polach zawodowych. Tym bardziej uczelnie powinny ułatwiać i wskazywać kierunki rozwoju – mówi dr n. farm. Piotr Merks – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji.

Potrzeba więcej staży dla studentów farmacji

Aż 75 proc. ankietowanych uważa, że nie ma dobrego dostępu do staży zawodowych, a 78 proc. twierdzi, że prowadzący zajęcia na uczelniach nie informują o możliwych ścieżkach zawodowych, które można realizować po ukończeniu studiów. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że bierze udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych. Najczęstsze miejsce odbywania stażu to firma farmaceutyczna (67 proc.) i firma kosmetyczna (15 proc.). Pozostałe miejsca na które wskazywali studenci to apteka (7 proc.), laboratorium (7 proc.) oraz inne poniżej 4 proc.

Moja droga zawodowa była kręta i wymagała dużego poświęcenia. Zaczynałem od pracy w aptece w Polsce. Potem pracowałem jako aptekarz i naukowiec zdobywając doświadczenie w Australii i Wielkiej Brytanii. Ścieżek zawodowych w farmacji jest wiele, warto z nich korzystać, by finalnie znaleźć się w wymarzonym miejscu i roli. Cieszę się, że mogę być jednym z ekspertów tegorocznej edycji programu „Recepta na sukces”. Wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby tj. brak wystarczającej ilości staży zawodowych. Ci młodzi ludzie chcą w nich uczestniczyć, a naszą rolą i odpowiedzialnością jest pomóc im w ich odnalezieniu i realizacji zawodowej dodaje dr Piotr Merks.

Studenci potrzebują spotkań z praktykami

Jak wynika z badania, ilość spotkań związanych z doradztwem zawodowym organizowanych w toku studiów przez uczelnie nie jest wystarczająca, na co zwróciło uwagę aż 83 proc. ankietowanych. 60 proc. studentów, bierze udział w konferencjach współorganizowanych przez firmy farmaceutyczne, co pokazuje, że są żywo zainteresowani rozwojem.

Studenci pragną spotkań z osobami, które pracują po stronie firm farmaceutycznych, dlatego staramy się angażować w organizację takich wydarzeń. To doskonała okazja do rozmowy na żywo, poznania specyfiki działalności firmy, tego jacy specjaliści są aktualnie najbardziej pożądani. To okazja do zawiązania kontaktów, co często skutkuje rozpoczęciem kariery zawodowej. Stąd pomysł, by w tegorocznej edycji programu wspierającego studentów, tematem przewodnim stała się kariera zawodowa. W ramach VIII edycji Recepty na Sukces realizujemy w tym roku streamingi z ekspertami z rynku i pracownikami naszej firmy w formie dyskusji i warsztatów. Gedeon Richter Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, prowadzi takie działania, by zainspirować i dawać praktyczne wskazówki kreowania kariery. Współpraca z tymi młodymi, zdolnymi ludźmi daje nam wszystkim ogromną satysfakcję ­mówi Joanna Galińska-ZienkiewiczSenior HR Bussines Partner w Gedeon Richter Polska.

Teoria i praktyka to najlepsze połączenie

Studiowanie farmacji pozwala na nabycie wiedzy teoretycznej. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe na obowiązkowych stażach, ale również rozpoczynając pracę w firmach farmaceutycznych już podczas studiów. Tam mogą rozwijać inne istotne dla pracodawcy umiejętności. Kompetencje miękkie i wiedza teoretyczna powinny się uzupełniać. Szczególnie ważne są umiejętności współpracy w zespole, zarządzania ludźmi i projektami, a także umiejętności komunikacyjne.

Cykl warsztatów dla studentów farmacji

W ramach tegorocznej edycji programu „Recepta na Sukces” organizowanego przez Gedeon Richter, odbył się inaugurujący warsztat na temat ścieżek kariery zawodowej dla studentów farmacji. W tym roku przewidziane są kolejne warsztaty prowadzone przez farmaceutów – praktyków, którzy wybrali różne ścieżki zawodowe, a także przez pracowników HR. Nie zabraknie miejsca na wsparcie z zakresu kreowania swojego wizerunku zawodowego w Internecie, który daje ogromne możliwości zarówno dla studentów jak i rekruterów poszukujących specjalistów. Program „Recepta na Sukces” już od ośmiu lat wspiera studentów farmacji i kierunku medycznego poprzez szereg aktywacji, które odpowiadają na aktualne potrzeby studentów farmacji i medycyny. Poprzednia edycja dedykowana była zarówno przyszłym lekarzom jak i farmaceutom, którzy zaczną pracę w nowej rzeczywistości po wejściu w życie „Ustawę o Zawodzie Farmaceuty”. Ułatwiała zrozumienie nowych wytycznych oraz warunków współpracy między lekarzem a farmaceutą w leczeniu pacjentów.

Dzięki temu, że od wielu lat badamy potrzeby studentów, wiemy, czego oczekują. Współpraca z nimi daje nam ogromną satysfakcję. Słuchamy ich głosu i wspólnie tworzymy programy wspierające, które pozwalają się rozwijać, inspirują do działania. Cieszymy się, kiedy po jakimś czasie nasze drogi krzyżują się już na polu zawodowym. Wszystkie aktywności dotyczące tegorocznej edycji programu można śledzić na profilu na Facebooku o nazwie „Recepta na Sukces” do czego bardzo zachęcam – mówi Aleksandra Marciniak, specjalista ds. PR, inicjatorka programu Recepta na sukces.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W ankiecie badawczej studenci farmacji wskazywali również firmy, które w ich opinii angażują się w rozwój zawodowy przyszłych farmaceutów, tworząc programy kariery, dając możliwości odbywania płatnych staży czy wspierając grantami naukowymi. To po stronie biznesu leży dbałość o wsparcie i rozwój młodych talentów. Dynamiczny rozwój nauki wpływa bardzo mocno na zmianę podejścia pracodawców. Dobrze wykształceni naukowcy tworzą innowacje, które stają się podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego na całym świecie. Zależy ono od przyszłych innowatorów, którzy bez wsparcia biznesu nie będą mogli odpowiednio się rozwijać.

1 Badanie „Plany kariery zawodowej studentów farmacji” zrealizowane w marcu 2022 r. na grupie 419 studentów farmacji z uczelni w całej Polsce.