Blisko 43 proc. spośród ponad 1000 spytanych pedagogów stwierdziło, że większość wprowadzanych zmian jest niepotrzebna, kolejnych 8 proc. wskazało, że niepotrzebne są wszystkie. Przeciwnego zdania było ok. 35 proc. ankietowanych. Sondaż wykonany na zlecenie wydawnictwa Klett, do których dotarła "Rzeczpospolita", pokazuje, że nauczyciele boją się zarówno redukcji etatów, jak i obniżenia jakości uczenia.

Reklama

Kolejny problem dotyczy ilości godzin dydaktycznych. Na poziomie ogólnym, a więc tym obowiązkowym dla wszystkich uczniów, będzie mniej o 90 godzin historii i 120 godzin przedmiotów ścisłych, takich jak chemia, fizyka czy biologia.

Z ankiety przeprowadzonej przez ZNP wynika, że liczba godzin dydaktycznych w liceach spadnie nawet o 16,5 proc., a zatrudnienie o 6 proc.