Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się mechatronika na Wydziale Mechanicznym, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, automatyka i robotyka oraz budownictwo. O jedno miejsce walczyło na tych kierunkach sześciu chętnych.

Reklama

W nowym roku akademickim uruchomione zostały dwa nowe kierunki - mechatronika na Wydziale Elektrycznym oraz na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Dodatkowo na Wydziale Informatyki i Zarządzania ruszył kierunek zarządzanie w języku angielskim.

Na kilku wydziałach powstało także 18 nowych specjalności, w tym m.in. nanoinżynieria, bioinformatyka, chłodnictwo i kriogenika. Natomiast na studiach II stopnia w języku angielskim ruszyły m.in. Advanced Informatics and Control, Advanced Applied Electronics, Internet Engineering oraz Renewable Energy Systems.

Jak powiedział rektor prof. Tadeusz Więckowski, uczelnia ma w planach rozpoczęcie budowy m.in. kompleksu edukacyjno-badawczego "Geocentrum", nowej biblioteki oraz strefy kultury studenckiej. Już w maju rozpoczęła się natomiast budowa dwóch nowych gmachów Politechniki, które utworzą tzw. Technopolis. Swoje siedziby będą tam miały Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Centrum Edukacyjno-Technologiczne.

"Do przeprowadzenia wszystkich inwestycji trzeba wykorzystać wszystkie dostępne dotacje unijne, ponieważ druga taka okazja dla rozwoju nauki w Polsce może się już nie powtórzyć. Dla nas ważna jest każda złotówka i każde euro" - mówił rektor.

W trakcie uroczystości wręczono specjalne nagrody rektora Docendo Discimus, a status honorowego profesora uczelni otrzymał prof. Paweł Hawrylak.(PAP)

mic/ ls/ jbr/