Zintegrowany system informatyczny - to jeden z elementów projektu rozbudowy uniwersyteckiej infrastruktury dydaktycznej, komponent drugiego etapu budowy kampusu uczelnianego. "Zostanie w stu procentach sfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej" - poinformowała rektor uczelni prof. Regina Renz.

Reklama

System podniesie jakość obsługi studentów i usprawni komunikację wewnątrz uczelni; będzie wspomagał kompleksowe zarządzanie uniwersytetem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie szerszym niż oferują to obecnie użytkowane systemy. Szeroki dostęp do usług oferowanych przez przyszły system zapewniony zostanie przez WWW i specjalnie zamontowane infokioski - wyjaśnił prezes Simple S.A., Bogusław Mitura.

Prezes zarządu Partners in Progress Marek Bieniasz dodał, że sukcesywnie uruchamiane będą kolejne moduły systemu obsługi toku studiów (rekrutacja, ewidencja, rozliczanie procesu dydaktycznego, pomoc socjalna) oraz moduły obsługi administracji - kadr, płac, finansów, księgowości i logistyki. Pierwsze, korzystne efekty zmian mają być widoczne z końcem przyszłego roku.

Planowane jest również rozbudowanie całego systemu o funkcje związane z elektronicznym obiegiem dokumentów i pracą grupową w oparciu o elektroniczną legitymację studencką i pracowniczą oraz podpis cyfrowy.

Na kieleckim uniwersytecie studiuje blisko 23,5 tys. słuchaczy, w tym 10 tys. niestacjonarnie. Zatrudnionych jest prawie 1,8 tys. pracowników. Uczelnia kształci na siedmiu wydziałach (m.in. w filii w Piotrkowie Trybunalskim) w 25 budynkach dydaktycznych. Posiada także siedem domów studenckich.