Wydział nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) prowadzi nabór na dziesiątą już edycję dwu semestralnych studiów podyplomowych, prowadzonych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Oferta adresowana jest do absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Celem studiów jest przygotowanie do pracy w bankach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji. Studia umożliwiają też pracownikom banków, instytucji parabankowych, administracji publicznej i firm pogłębienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bankowości i finansów.

Reklama

Programy studiów bankowości i finansów w SGGW oraz w siedmiu innych uczelniach w Polsce (Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Szkole Bankowej Stalowa Wola – Rzeszów, Bydgoskiej Szkole Bankowej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Katedrze Bankowości) są dostosowane do wymogów stawianych przez standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej. Absolwenci studiów w SGGW otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów bankowości i finansów wg wzoru MEN, które umożliwia im uzyskanie certyfikatu na stopień samodzielnego pracownika bankowego (automatycznie po ukończeniu studiów). Mogą również przystąpić do egzaminu na eurocertyfikat – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, uznawany przez wszystkie banki Unii Europejskiej.

Certyfikacja EFCB została opracowana przez instytucje kształcenia bankowego z siedemnastu krajów Europy, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Bankowej i Finansowej EBFSTA.