W porównaniu z rokiem 2009 rząd aż trzykrotnie zwiększył wydatki na pomoc stypendialną dla utalentowanych młodych badaczy.

Reklama

Stypendia ministra nauki dla młodych uczonych są przyznawane od pięciu lat. Wnioski kandydatów podlegają ocenie w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne. Laureaci przez trzy lata (w przypadku nielicznych projektów badawczych przez 12-24 miesięcy) otrzymywać będą miesięczne stypendium w wysokości 3 830 zł.

Tylko w 2010 roku na stypendia dla młodych naukowych talentów rząd przeznaczy ponad 2 miliony złotych (aż o 1,4 mln zł więcej niż w 2009 r.).

- Tegoroczne wnioski były na niezwykle wysokim poziomie, stąd nasze starania o zwiększenie puli środków przeznaczanych na stypendia – zaznacza minister Kudrycka.

- Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców to z punktu widzenia kraju wyjątkowa inwestycja. Przyznawane na dłuższy okres czasu stypendia pozwalają tym utalentowanym młodym uczonym skoncentrować się na prowadzonych badaniach, co w perspektywie najwyżej kilku lat zaowocuje rozwojem wiedzy medycznej czy technologicznej, przełomowymi wdrożeniami i patentami, ale też projektami naukowymi, które w istotny sposób wzbogacają wiedzę o polskim społeczeństwie, naszej historii, dziedzictwie narodowym – dodaje minister.

Najwięcej młodych utalentowanych uczonych ma Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski – z obu uczelni wywodzi się po 11 tegorocznych stypendystów. 10 laureatów stypendium ministra w 2010 r. jest związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

>>> Oto lista stypendystów