Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do realizacji projekt pn. "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego" - poinformowała Małgorzata Tramś-Zielińska z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Reklama

Całkowita wartość tego projektu to prawie 5 mln zł. Główną jego ideą jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt zakłada, że wsparcie finansowe dla naukowców przyczyni się do nawiązania współpracy między światem nauki i biznesu, a w konsekwencji wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności w regionie.

Stypendia skierowane są do uczestników studiów doktoranckich, jak i pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

Podstawowym kryterium naboru jest specjalizowanie się w dziedzinach, zgodnych z Lubuską Regionalną Strategią Innowacji 2010-2015.

Chodzi m.in. o kierunki matematyczno-statystyczne, fizyczne, inżynieryjno-techniczne, związane z architekturą, budownictwem i informatyką. Na stypendium mogą także liczyć osoby pogłębiające wiedzę dotyczącą usług biznesowych i innych kierunków wsparcia działalności innowacyjnej.

Osoby, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione formalnie i merytorycznie, uzyskają dofinansowanie pracy doktorskiej w wysokości do 5 tys. zł. miesięcznie. Takie stypendia będą przyznawane na rok.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE. W niedługim czasie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego będzie dostępny wniosek dotyczący stypendium.