Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka odwołała prof. Hucińskiego z funkcji rektora w poniedziałek "w związku z rażącym naruszeniem prawa".

Reklama

"Skala nieprawidłowości w działalności odwołanego rektora, wielokrotność i ciągłość naruszeń prawa, które uniemożliwiają funkcjonowanie uczelni, spowodowały uznanie ich za rażące naruszenie prawa oraz stanowiły podstawę decyzji o odwołaniu" - czytamy w komunikacie MNiSzW uzasadniającym decyzję.

Odwołany rektor napisał, że "przez dwa lata swojego urzędowania robił wszystko, aby uzdrowić sytuację finansową, którą zastał po objęciu stanowiska". Napisał, że doprowadził do tego, że uczelnia zaczęła pozyskiwać środki z funduszy unijnych oraz z umów najmów i dzierżaw. "Przygotowałem plan i koncepcje pozyskania znacznych środków finansowania zewnętrznego. Niestety przerwano mi możliwości realizacji tych planów" - podkreślił b. rektor.

Zapowiedział, że "w przypadku nieuznania jego odwołania przez minister, po 30 dniach skieruje sprawę do sądu administracyjnego".

Tymczasem ministerstwo, uzasadniając odwołanie rektora, zaznaczyło, że "przez ponadroczny okres trwania konfliktu w AWFiS odwołany rektor nie potrafił doprowadzić do rozwiązania wewnętrznych, permanentnych konfliktów, przez co nastąpił całkowity paraliż uczelni, niemożność jej właściwego funkcjonowania i współpracy organów uczelni".

Jednocześnie minister Kudrycka wyznaczyła prof. Stanisława Sawczyna jako zastępcę na czas wyłonienia nowego rektora uczelni. Przypomniała, że Senat Akademii powinien nie później niż do 30 września br. przeprowadzić wybory uzupełniające na stanowisko rektora.

Jak podaje na swojej stronie Huciński, jest on autorem 19 książek i 102 publikacji naukowo- metodycznych. Jest trenerem klasy mistrzowskiej koszykówki. Największe sukcesy to: brązowy medal MŚ i wicemistrzostwo Europy. Kadry narodowe prowadził przez 18 lat, a zespoły ligowe przez 26 lat. W 2008 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim. Funkcję Rektora AWFiS pełnił w latach 2008-2010.