Wyboru nowego rektora dokonało w piątek Kolegium Elektorów AWFiS. Spośród 40 uprawnionych do głosowania osób obecnych było 37, z których 32 opowiedziały się za profesorem Moską. Pięć głosów było przeciwnych. Waldemar Moska był jedynym kandydatem do przejęcia schedy po Tadeuszu Hucińskim, który chociaż jest członkiem Kolegium Elektorów, nie pojawił się na posiedzeniu.

"Dziękuję za okazane mi zaufanie. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie. Stawiam sobie dwa cele, które chciałbym zrealizować do końca swojej kadencji. Po pierwsze zamierzam zintegrować społeczność akademicką na naszej uczelni, a także planuję przywrócić jej płynność finansową i zlikwidować zadłużenie - powiedział PAP nowy rektor, którego kadencja kończy się w 2012 roku.

Według szacunkowych źródeł zobowiązania AWFiS w Gdańsku wynoszą około ośmiu milionów złotych. W pewnym momencie zabrakło nawet pieniędzy na wypłaty pensji dla jej pracowników.

48-letni Waldemar Moska jest absolwentem gdańskiej uczelni. Ostatnio pełnił funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Wcześniej był m.in. trenerem tenistów stołowych AZS AWF Gdańsk oraz przewodniczącym Komisji Kształcenia i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego.