Symposium on Theory of Computing, najważniejsza na świecie konferencja z informatyki teoretycznej odbyła się na początku czerwca w amerykańskim Cambridge (Massachusetts). Najlepsza praca tegorocznego STOC „An improved LP-based approximation for Steiner Tree” była wspólnym dziełem Jarosława Byrki, Fabrizia Grandoniego, Thomasa Rothvossa i Laury Sanità z Politechniki w Lozannie.

Reklama

Jarosław Byrka ukończył informatykę w 2004 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Był stypendystą ministra edukacji. Studia doktoranckie robił w Centrum Wiskunde and Informatica w Amsterdamie i na Politechnice w Eindhoven, gdzie w 2008 roku obronił rozprawę doktorską. Przez 2 lata pracował na politechnikach w Eidhoven i Lozannie. Od kwietnia jest adiunktem w Instytucie Informatyki UWr.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich dziedzin jak: optymalizacja dyskretna, algorytmy aproksymacyjne, lokalizacja obiektów, projektowanie sieci, teoria gier i biologia obliczeniowa.

– Postanowiłem wrócić do Wrocławia, bo bardzo dobrze wspominam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Uważam, że wysoki poziom zajęć i możliwość ich swobodnego wyboru to idealne warunki dla rozwoju naukowego – mówi Byrka.

Współpraca międzynarodowa jest mocną stroną Instytutu Informatyki UWr Pracują tu uczeni i absolwenci m.in. z uniwersytetów w Aarhus, Strasburgu i Padeborn czy Instytutu Maksa Plancka, a wielu naszych studentów, podobnie jak Jarosław Byrka, kontynuuje naukę na zagranicznych uczelniach.

Studia informatyczne na Uniwersytecie Wrocławskim pozwalają zdobyć także umiejetności praktyczne (można uzyskać tytuł zawodowy inżyniera). Najlepsi nasi absolwenci znajdują pierwsza pracę w takich miejscach jak np. siedziba Microsoft w Redmond czy Google w Zurichu.