Laboratorium na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki powstało dzięki realizacji projektu "Fizyka dla przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Na potrzeby laboratorium zakupiono setki urządzeń o najnowszych rozwiązaniach technologicznych w swoich klasach.

Reklama

Prof. Marek Grinberg powiedział, że laboratorium jest wyposażone m.in. w spektrometr ramanowski Aramis. Jego zdaniem, jest to jeden z nielicznych aparatów tego typu w naszym kraju. W pełni zautomatyzowane urządzenie pozwala np. analizować zmianę faktury materiału z obszaru rzędu mikrometrów. Aparat kosztował ponad 850 tys. zł.

Jak poinformowało biuro prasowe Uniwersytetu Gdańskiego, laboratorium dysponuje także spektrofluorymetrem Fluoromax - 4P. Przyrząd pozwala np. na pomiary czasów życia od 100 ps do sekund, temperatury w zakresie od -18 do 150 st. C oraz pomiary próbek stałych, ciekłych i gazowych.

Zakupiony sprzęt pozwolił na utworzenie ponad 40 stanowisk ćwiczeniowych. W pracowni będą mogły być wykonane ćwiczenia z zakresu fizyki atomowej, spektroskopii molekularnej, fizyki laserów, ciała stałego, akustyki oraz fizyki biomedycznej i informacji kwantowej.

Grinberg zapewnił, że ze sprzętu będą mogli korzystać studenci studiów magisterskich i doktoranckich. Podkreślił, że jest to najnowocześniejsza aparatura używana w przodujących laboratoriach na świecie.

Władze uczelni są przekonane, że powstanie laboratorium oznacza skok techniczny i technologiczny w warunkach kształcenia studentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki laboratorium absolwenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zostaną lepiej przygotowani do pracy w takich dziedzinach jak: biotechnologia, nanotechnologia, informatyka, inżynieria materiałowa i kwantowa informacja.