Uroczystość odbyła się podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie.

Olszowska została wyłoniona na stanowisko małopolskiej kurator oświaty w drodze konkursu spośród ośmiorga kandydatów. Od grudnia pełniła tymczasowo tę funkcję, po odwołaniu Barbary Nowak.

Reklama

Gabriela Olszowska ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także zarządzanie w oświacie na Politechnice Krakowskiej i europeistykę w Akademii Ignatianum. Jest doktorem nauk humanistycznych. Była rzeczoznawcą w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jest autorką publikacji metodycznych. Pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Krakowie.