Nagrody specjalne dla nauczycieli: 900 zł czy niecałe 755 zł?

O sprawie poinformował "Portal Samorządowy” cytując Marka Wójcika, sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), pełnomocnika zarządu Związku Miast Polskich. Wskazał on, że doniesienia o 1125 zł brutto i 900 zł netto nie uwzględniają pełnych kosztów wypłacenia nagrody specjalnej. Żeby zrobić nauczycielom takie przelewy, samorządy jako organy prowadzące większość szkół, musiałyby otrzymać z budżetu państwa ponad 1300 zł na jednego nauczyciela. Jak informował przedstawiciel ZMP, samorządy rozmawiały wcześniej o tym problemie z rządem w ramach prac KWRiST.

Reklama

Ministerstwo edukacji: 1125 zł brutto dla nauczyciela

Po tych doniesieniach ze strony rządu zapadła cisza. Po kilku dniach pojawiły się jednak doniesienia, że pieniędzy na nagrody będzie więcej. W czwartek, 14 września ministerstwo edukacji wystosowało w tej sprawie komunikat. Nie odniosło się wprawdzie do wcześniejszych doniesień, niemniej z informacji opublikowanej na oficjalnej stronie resortu wynika, że nagrody specjalne dla nauczycieli wyniosą jednak 1125 zł brutto, czyli ok. 900 zł "na rękę".

Odnosząc się do wysokości kosztów po stronie samorządów, Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało: "Wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64 proc., tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł”.

Reklama

Nagrody specjalne dla nauczycieli – kto je otrzyma?

Nagrody specjalne dla nauczycieli trafią do pedagogów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych: publicznych prowadzonych przez samorządy, publicznych prowadzonych przez inne podmioty (np. stowarzyszenia) oraz niepublicznych. Nagroda z okazji 250. rocznicy KEN zostanie wypłacona wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach wg stanu na 20 września br. Wyjątkiem są osoby przebywające na bezpłatnych urlopach w okresie od 1 września 2023 r. do 20 września 2023 r.