Na wniosek mazowieckiego kuratora oświaty do Prokuratury Rejonowej w Warszawie trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.) przez Centrum Doskonalenia Zawodowego. Jak ustaliliśmy, sprawa została umorzona, bo w kraju toczą się już analogiczne postępowania. A jak tłumaczy prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik PO w Warszawie, nie może być ich kilka w kraju. Nieoficjalnie słyszymy, że jedna poszkodowana została przesłuchana w Warszawie. Następna zgłosiła się w Elblągu, kolejna w Siemianowicach Śląskich.
Reklama