Do wczoraj uczniowie kończący podstawówki mieli czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkół średnich. Teraz czekają na wyniki egzaminu ósmoklasisty i ostatecznej rekrutacji. Jej efekty, jak słyszymy w samorządach, które są organami prowadzącymi dla szkół, poznamy pod koniec lipca. Już jednak na tym etapie widać, że najmniej chętnych jest na naukę w szkołach branżowych I stopnia.
We Wrocławiu tego rodzaju placówki wybrało zaledwie nieco ponad 400 osób. Na technikum zdecydowało się 2,5 tys., a na liceum 6,2 tys. kandydatów. W Zabrzu stan na dziś to 202 kandydatów do szkół branżowych I stopnia. Dla porównania: do liceum – 884, a do technikum – 692. I już teraz widać wyraźny wzrost chętnych do nauki w liceum (w tym roku szkolnym było ich 627, a rok temu – 591). O ponad 100 chętnych więcej jest też do technikum. Do branżówek liczba kandydatów na razie jest nawet niższa.