"Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. Egzamin przebiegł bez problemów" – poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, a zadeklarowali przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, mógł być przedłużony do 210 minut

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, zapytany przez PAP do zakończeniu egzaminu z polskiego o jego przebieg, powiedział: W porządku, bez problemów.

Jeszcze we wtorek CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy są pisemne.

Reklama

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki ogłoszone poznamy 1 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają tydzień później – 8 lipca br.

Warunek ukończenia szkoły podstawowej

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka