Lekcje przysposobienia obronnego to nie będzie tylko teoria. Przemysław Czarnek, minister edukacji, zapowiedział, że w ramach zajęć PO odbywać się będzie „strzelanie na strzelnicach i zapoznawanie się z bronią”. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznaje, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z resortem edukacji.
Reklama

Jakie strzelnice

Do rozważenia jest współpraca z instytucjami, jak Liga Obrony Kraju czy Polski Związek Strzelectwa Sportowego, które mają możliwość szkolenia młodzieży, gdyż dysponują strzelnicami i instruktorami – mówi DGP płk Waldemar Krzyżanowski z resortu obrony. Słyszymy też, że od kilku lat MON dofinansowuje tworzenie strzelnic przez samorządy (ponoszą 20 proc. kosztów). W ten sposób powstało niemal 50 strzelnic. Zdecydowana większość to „strzelnice wirtualne”.
Reklama