Materiały od nauczyciela też przesyłane są w formie elektronicznej. Po tygodniu uczniowie zdobywający wiedzę online wracają do szkolnych ławek, a uczący się stacjonarnie, przechodzą na tryb zdalny. I tak na zmianę. Ta forma nauki stosowana jest, jeśli w szkole pojawia się małe ognisko zakażeń, natomiast kiedy jest ich wiele – uczniowie przechodzą całkowicie na tryb zdalny nauczania.

Reklama

Jeśli nauka odbywa się w szkole, obowiązuje ścisły reżim sanitarny, który musi być przestrzegany przez uczniów i nauczycieli. Na przerwach wszystkie klasy mają być wietrzone, każda osoba poza salą lekcyjną musi mieć założona maseczkę, a na korytarzach są wystawione płyny do dezynfekcji rąk.

Kiedy i gdzie została wprowadzona nauka hybrydowa?

Nauka hybrydowa została wprowadzona 19 października 2020 r., kiedy ustanowiono w województwach strefy żółte i czerwone. W strefie czerwonej uczniowie szkół ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne, a w strefie żółtej nauka odbywała się hybrydowo, gdzie połowa uczniów uczęszczała do szkoły, a pozostali mieli naukę na odległość.

Szkoły podstawowe i przedszkola działały w normalnym trybie, chyba że sanepid zadecydował o czasowej zmianie formy nauki.

W obu tych strefach były wyjątki. Stacjonarnie uczyły się osoby w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz w szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. Niepełnosprawni uczniowie, którzy nie mogli uczyć się w domu – musieli mieć zapewnioną naukę stacjonarnie lub zdalnie w szkole (nie w domu) przez dyrektora. Szkoła miała obowiązek użyczyć takiemu uczniowi komputer do nauki.

Źródło: gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

26 kwietnia br. wprowadzono naukę hybrydową dla najmłodszych uczniów w 11 województwach: pomorskim zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim.

19 listopada 2021 r. na naukę hybrydową w Polsce przeszły 2694 szkoły podstawowe, a na naukę zdalną 96. Natomiast na naukę w trybie hybrydowym przeszło 1 336, szkół ponadpodstawowych, a na tryb zdalny 82.

Reklama

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki strona na Facebooku.

Nauka hybrydowa. Kiedy i gdzie zostanie wprowadzona

Do końca listopada 2021 rząd nie znalazł przesłanek przemawiających za zamknięciem wszystkich szkół lub przejściem w tryb hybrydowy. Minister Edukacji uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla dobra uczniów będzie przechodzenie na naukę zdalną wyłącznie klas, w których jest narzucona kwarantanna. Zdaniem Ministra Zdrowia, jeśli pod koniec listopada, nastąpi duży wzrost zachorowań, trzeba będzie zastanowić się nad bardziej restrykcyjnymi krokami.

Obecnie wyjątkiem są szkoły znajdujące się blisko granicy polsko-białoruskiej w powiatach: Augustowskim, bialskim, białostockim, hajnowskim, łosickim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim i włodawskim. Minister Edukacji podpisał rozporządzenie, które zezwala dyrektorom szkół na wprowadzenie nauki zdalnej w wyżej wymienionym obszarze do 30 listopada 2021 r. Rozporządzenie weszło w życie 10.11.2021 r.

Źródło: gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/w-placowkach-systemu-oswiaty-na-terenach-graniczacych-z-republika-bialorusi-dyrektor-moze-zawiesc-zajecia--rozporzadzenie-podpisane

Powrót do szkół – HARMONOGRAM

Wszyscy uczniowie po wakacjach powrócili do szkół stacjonarnie. W razie wzrostu zakażeń wirusem klasa przechodzi na naukę zdalną lub hybrydowa w zależności jak zadecyduje dyrektor danej placówki. Aktualnie po ponad 2 miesiącach nauki, uczniowie mogą nadal uczyć się w tradycyjny sposób, jeśli nie będzie zwiększonej ilości przypadków koronawirusa.

Nie ma doniesień, aby wszystkie szkoły miały przejść na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Należy jednak pamiętać, że sytuacja pandemiczna jest dynamiczna i trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności.

Jest więcej przypadków zakażeń koronawirusa, ale ponad 95 proc. uczniów uczy się stacjonarnie i w taki sposób szkoły nadal będą funkcjonować – powiedział minister Czarnek podczas wizyty na Politechnice Poznańskiej 4 listopada.

Źródło: gov.pl
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000982

Wyżej wymienione Rozporządzenie MEiN zostało przedłużone do dn. 31.08.2022 r. na podstawie nowego Rozporządzenia MEiN z dn. 17.08.2021 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.