Zajęcia wspomagające są formą pomocy uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych w powrocie do nauki stacjonarnej. Wprowadzono je nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Mają potrwać do 22 grudnia 2021 r. Średnio na jedną klasę przypada 15 godzin, grupy mogą być międzyoddziałowe i liczyć co najmniej 10 uczniów. Ustawowo przeznaczono na nie odrębną pulę pieniędzy.
Reklama
Nauczyciele wspólnie z dyrektorem ustalili, że te dodatkowe godziny przeznaczą głównie na zajęcia z języka polskiego, matematyki i angielskiego, ale w niektórych szkołach organizowane są też lekcje wychowania fizycznego lub informatyki.
Wszystko o zajęciach wspomagających / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Reklama