Akademia Zamojska w Zamościu została utworzona na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm w lipcu tego roku. Rozpoczęła działalność 1 września.

Reklama

Jest mi ogromnie miło, że tu, z tego miejsca mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy to, do czego dążyły pokolenia, tutaj w Zamościu. Jestem związany z Zamościem od dekad i zawsze słyszałem, że trzeba odnowić Akademię Zamojską - powiedział Czarnek. Powiem zupełnie szczerze, w takim przemówieniu od siebie, a nie od ministra edukacji i nauki, że nie wiem, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej, z czego wynikają kompleksy Polaków, że mamy deficyt granitu w Polsce; mówi tak Jan Pietrzak - dodał.

Mamy za mało pomników, którymi odwołujemy się do naszej wielkiej historii, historii nie tylko Polski, ale i historii Europy, wielkiego naszego wkładu w europejskie dziedzictwo, wielkiego naszego wkładu w chrześcijaństwo Europy, wielkiego naszego wkładu w budowę cywilizacji łacińskiej tu, w tym miejscu w Europie. Jakieś kompleksy Polaków na przestrzeni wielu dekad i wieków powodują, że nie mamy tego tyle, ile mają np. w Europie Zachodniej. Chwalą się wszystkim, nawet tym, czym nie powinni, bo nie jest to ich do końca zasługą, a my się nie chwalimy i z tego powodu nie rozumiem dlaczego dopiero teraz udało się, ale cieszę się ogromnie, że udało się odnowić coś, co powinno być naszą dumą - wskazał minister.

To była jedna z trzech wyższych uczelni akademickich w Polsce, to jest duma nie tylko Zamościa, to jest duma nie tylko tego regionu, to jest duma całej Polski. Wynika to z jakiś kompleksów, których musimy się cały czas pozbywać. My Polacy jesteśmy wielkim narodem, który wniósł ogromnie wiele w budowę cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. To my jesteśmy Europejczykami i Akademia Zamojska jest dokładnie symbolem tej naszej europejskości - podkreślił Czarnek.

Akademia Zamojska z symbolicznym czekiem

Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do odnowienia Akademii Zamojskiej.

Wykorzystajcie państwo - mówię do pana rektora, do panów prorektorów, całego wysokiego senatu, grona profesorów, pracowników, do pana kanclerza - ten moment, tego ministra, który jest po to, by się dać wykorzystać. Bo to jest ta chwila, kiedy Akademia Zamojska wraca na mapę akademicką Polski i to jest ten moment, kiedy Akademia Zamojska może szybko, bardzo szybko rozwijać się i urosnąć do rangi jednej z najważniejszych uczelni w Polsce, bo ma swoje do wykonania tu w tym miejscu, w wielkim Zamościu - powiedział szef MEiN.

Podczas uroczystej inauguracji minister edukacji i nauki wręczył rektorowi Akademii Zamojskiej Pawłowi Skrzydlewskiemu symboliczny czek na kwotę 4 mln 796 tys. zł na realizację inwestycji i działań rozwojowych.

Zgodnie z ustawą o powołaniu Akademii Zamojskiej, została ona utworzona w oparciu o Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica, która posiadała prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Na mocy ustawy powołał on na nowego rektora uczelni dr hab. Pawła Skrzydlewskiego.