MEiN informuje, że od samego początku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Reklama

Korekta przepisów z inicjatywy Czarnka

Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka wprowadzono korektę przepisów, by jak największa liczba uczniów mogła skorzystać z pomocy. Zwiększona została liczba godzin zajęć wspomagających z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny, podwojony został limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji. Uelastyczniono przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV-VIII wynosi 60 lub więcej, ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.

Reklama

Finalnie 88,7 proc. szkół, które mogły przystąpić do programu, zgłosiło się o środki za pośrednictwem organów prowadzących.

Reklama

Gdzie trafi najwięcej środków?

Zajęcia wspomagające są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Od 31 maja br. szkoły mają możliwość organizowania zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Dyrektorzy decydowali o tym, czy zajęcia w ich szkole miałyby odbywać się jeszcze w czerwcu, czy po wakacjach (od 2 września do 22 grudnia br.). Dodatkowe zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Najwięcej środków dla szkół otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, dofinansowanie opiewa tu na kwotę 21,2 mln zł. Do woj. śląskiego trafi 14,2 mln zł, małopolskiego - 13,5 mln zł, wielkopolskiego - 13,4 mln zł, dolnośląskiego - 9,3 mln zł, pomorskiego - 9 mln zł, podkarpackiego, lubelskiego i łódzkiego - po 8,8 mln zł, kujawsko-pomorskiego - 7,3 mln zł, zachodniopomorskiego - 5,7 mln zł, warmińsko-mazurskiego - 5,2 mln zł, świętokrzyskiego - 4,6 mln zł, podlaskiego - 4,3 mln zł, lubuskiego - 3,7 mln zł, opolskiego - 3,2 mln zł.

W sumie MEiN przekaże jednostkom samorządu terytorialnego ok. 141 mln zł.