MEiN poinformowało, że minister podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zostało ono opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Historia tańca nowym przedmiotem?

"W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia została ustalona podstawa programowa przedmiotu historia tańca jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Szkoły będą mogły uwzględnić w planie nauczania zajęcia z tego przedmiotu od roku szkolnego 2023/2024" - poinformował w środę w komunikacie na stronie internetowej resort edukacji.

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Reklama

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.