Projekt noweli przygotowała grupa posłów PiS. Autorzy projektu podnosili, że jest on spełnieniem postulatów rodziców.

Reklama

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka, zarówno w zakresie nauki w szkole, jak i w zakresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli zerówki. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły lub przedszkola. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez placówkę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne.

Zgodę na prowadzenie edukacji domowej wydaje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła lub przedszkole, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko. Ponadto do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Edukacja domowa - co się zmieni?

Reklama

Nowelizacja znosi obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły lub przedszkola w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

W listopadzie ub.r. w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów. Na początku kwietnia w Senacie wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski podał, że w edukacji domowej uczy się obecnie około 20 tys. uczniów.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.