W ramach projektu "Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości" 10 publicznych uczelni zawodowych może skorzystać ze wsparcia finansowego. MEiN przypomina, że jest to kolejny program wspierający publiczne uczelnie zawodowe.

Reklama

Pieniądze przeznaczone są na poprawę jakości kształcenia na kierunkach praktycznych – wskazuje na Twitterze resort

Projekt jest skierowany do tych jednostek, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach "Dydaktycznej inicjatywy doskonałości", ale ich absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy (wg raportów ELA), a uczelnie podejmują wysiłki na rzecz poprawy jakości kształcenia. Łącznie na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 10 mln zł – sprecyzowało MEiN na swojej stronie internetowej.

Wyzwania dla publicznych uczelni zawodowych

MEiN informuje, że założenia projektu powstały na bazie analizy efektów "Dydaktycznej inicjatywy doskonałości" oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19.

W komunikacie napisano, że czasie narastającego zagrożenia epidemicznego wyzwaniem dla publicznych uczelni zawodowych było kontynuowanie kształcenia w nowych warunkach, szczególnie prowadzenie kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian – podkreślono.