W TV Republika Czarnek był pytany o reakcję resortu edukacji na ewentualne ingerencje samorządów w szkołach - np. w Warszawie - na rzecz postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Reklama

Czarnek wzmacnia kuratorów oświaty

Organ prowadzący (szkoły), czyli samorząd terytorialny - w większości przypadków to jest właśnie samorząd - nie ma prawa ingerowania w treści nauczania w szkołach i w podstawy programowe. To jest domena Sejmu, Senatu, władzy centralnej, którą w tym zakresie reprezentuje minister edukacji i nauki i kuratorzy w poszczególnych województwach - odpowiedział Czarnek, dodając przy tym, że "sukcesywnie wzmacnia" kuratorów oświaty w granicach ich obecnych kompetencji.

Czarnek o sytuacjach skandalicznych i sprzecznych z prawem oświatowym

Ale będę przedstawiał również rozwiązania prawne, które będą zwiększały właśnie kompetencje kuratorów w zakresie nadzoru pedagogicznego - zapowiedział.

Przypomniał też, że zadaniem samorządów, które reprezentują mieszkańców gmin czy miejscowości, jest zadbanie o warunki nauczania w szkołach np. o to, żeby dana szkoła była dobrze wyposażona. To jest naturalne zadanie własne samorządów, natomiast co do treści programowych, treści nauczanych w szkołach, to tutaj nadzór pedagogiczny jest jednoznacznie po stronie władzy centralnej reprezentowanej przez ministra edukacji i nauki i kuratorów - dodał.

I tutaj będziemy stać na straży wszystkich kompetencji, a także wzmacniać działania kuratorów po to, żeby do sytuacji skandalicznych, sprzecznych z prawem oświatowym, nie dochodziło w przyszłości - dodał.