Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek, po zakończeniu egzaminu, na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

Reklama

W arkuszu egzaminacyjnym – niezależnie od języka – były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Było ich 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań).

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych są m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość nagrań stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmów na temat kupna tortu na Dzień Matki i posiadania skunksa jako zwierzątka domowego, a także wypowiedzi na temat zakupów przez internet. Zdający z niemieckiego słuchali m.in. rozmów na temat planów dotyczących zdobywania różnych umiejętności w czasie wakacji i aplikacji do zakupu biletów kolejowych, a zdający egzamin z rosyjskiego - m.in. rozmowy na temat spodni podartych podczas urodzin koleżanki i ważnego meczu, który był w telewizji w nocy.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów (w teście z angielskiego jeden z tekstów dotyczył zaginięcia Amelii Earhart, w teście z niemieckiego - pochodzenia nazwy hamburger, a w teście z rosyjskiego – pieczenia ciasta z jabłkami), a także ogłoszeń (np. były to m.in. wpisy zamieszczone na forum przez osoby, które będą gościć uczniów w ramach międzynarodowej wymiany), reklam, e-maili i SMS-ów.

Reklama

Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów, np. w teście z angielskiego brzmiały one: "Koleżanka informuje Cię, że znany pisarz będzie podpisywał swoje książki w lokalnej bibliotece. Bardzo Cię to zaskoczyło. Co jej powiesz? A. Really? I can’t believe it! B. That doesn’t surprise me at all! C. You’ll never guess what happened!", "Chcesz utrzymywać kontakt z kolegą, który przeprowadza się do innego miasta. Co mu powiesz? A. I prefer to stay here. B. I forgot to phone you. C. I hope we’ll keep in touch", "Pokłóciłeś/Pokłóciłaś się z koleżanką. Jak ją przeprosisz? A. Sorry, you must try again later. B. Sorry, I didn’t mean to upset you. C. There’s nothing to be sorry about"

Reklama

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: "Koleżanka chce skorzystać z Twojego telefonu komórkowego. Zgadzasz się. Jak to powiesz? A. Aber gerne. B. Geht nicht. C. Danke schön", "Twój kolega ma urodziny. Złóż mu życzenia. A. Dein Geburtstag ist doch morgen. B. Was wünschst du dir zum Geburtstag? C. Ich gratuliere dir zum Geburtstag!", "Upewniasz się, że kolega Cię zrozumiał. Co powiesz? A. Wie geht’s? B. Alles klar? C. Glauben Sie?".

Wśród zadań były też takie, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym musiał udzielić odpowiedzi w języku polskim.

Zdający egzamin musieli też napisać tekst własny e-maila do przyjaciół. Uczniowie, którzy pisali egzamin z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego mieli napisać w nim o koleżance z klasy, która przeprowadza się wkrótce za granicę. W e-mailu mieli poinformować: 1. co klasa dała tej koleżance w prezencie, opisać ten przedmiot; 2. jak koleżanka zareagowała na prezent; 3. jak zamierzają utrzymywać kontakt z tą koleżanką.

Zdający egzamin z niemieckiego lub rosyjskiego mieli napisać w e-mailu o wycieczce do Berlina/Moskwy, na którą wkrótce wyjeżdżają z rodziną. Mieli w nim: 1. wyjaśnić dlaczego wybrali właśnie to miejsce; 2. napisać jakim środkiem transportu planują tam dotrzeć i dlaczego właśnie tym; 3. opisać przygotowania do tego wyjazdu.

Niezależnie od języka zadanie to uzupełnione było informacją: "Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa"

Jak podaje CKE, zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach mają sprawdzić poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Największa grupa ósmoklasistów - 95,7 proc. - wybrała język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki - wybrało go 3,8 proc. uczniów. Pozostałe języki - rosyjski, francuski, hiszpański i włoski wybrało łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają go do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.