Komunikat dyrektor generalnej dr Ewy Ger oraz rektora prof. Romana Cieślaka opublikowano na stronie internetowej SWPS i przesłano m.in. do studentów. Decyzja uczelni jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Poza odwołaniem zajęć do 22 marca SWPS - w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju - powołał Zespół ds. reagowania na zagrożenia epidemiologiczne.

Reklama

"Uczelnia dołoży starań, aby umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia zajęć w trybie online" - zapewniono w komunikacie władz Uniwersytetu SWPS.

Wykłady i zajęcia, z wyłączeniem tych prowadzonych zdalnie, do odwołania zawiesiła także Uczelnia Łazarskiego. Do 20 marca dziekani mają ogłosić listę wykładów i zajęć, które od 23 marca będą prowadzone w wersji online.

Uczelnia Łazarskiego odwołała również wydarzenia o charakterze otwartym. "Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych" - poinformowano w zarządzeniu rektora dr. hab. Macieja Rogalskiego. Uczelnia wstrzymała też przyjazdy gości zagranicznych.

We wtorek podobne decyzje podjęły dwie warszawskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na UW wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy odwołano do 14 kwietnia, a na WUM - do 29 marca.

W województwie mazowieckim potwierdzono dotąd trzy przypadki wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 choroby COVID-19. Wszystkie te osoby są hospitalizowane w Warszawie.

W całej Polsce potwierdzono 22 przypadki zakażenia koronawirusem.

agzi/ jann/