Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020, który niestety, będzie wyjątkowo trudny dla nas wszystkich - pisze Sławomir Broniarz, prezes ZNP w specjalnym liście, wystosowanym z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Reklama

Rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, swoją nieprzemyślaną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eksperymentuje na uczniach, bo mamy: przepełnione szkoły, korytarze, sanitariaty; zajęcia na korytarzach i w szatniach; szkoły pracujące na dwie i trzy zmiany; lekcje nawet do godz. 19.30; problem z kadrą nauczycielską, ponieważ nauczyciele – często ci najlepsi - odchodzą z pracy - wylicza warunki, z jakimi nauczyciele, uczniowie i ich rodzice będą musieli się zmagać. Taka będzie codzienność od września w wielu szkołach - ocenia.

W jego opinii "rząd nie spełnił postulatów środowiska, które miały na celu przede wszystkim poprawę sytuacji dzieci i szans na kształcenie w dobrych warunkach". Nasze postulaty z programu "Szkoła na szóstkę" dotyczą: wzrostu nakładów na edukację do 5 proc. PKB; odchudzenia podstaw programowych (w tym lekki tornister); kształcenia umiejętności zamiast nauki pamięciowej; zmniejszenia biurokracji w szkołach; zwiększenia autonomii szkół i nauczycieli; wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty - przypomina.

To my, nauczyciele i rodzice, walczymy o dobrą edukację. I to my będziemy mierzyć się codziennie z problemami wywołanymi przez polityków - podkreśla. Dlatego dziękuję nauczycielom i rodzicom w całej Polsce. Dziękuję, że jesteście, walczycie i pracujecie. Wiemy, że możemy liczyć na siebie nawzajem - dodaje. Z okazji nowego roku szkolnego uczniom życzę dobrej edukacji, a nauczycielom satysfakcji z pracy w dobrych warunkach! - kończy swój list prezes ZNP.

Dla 4,6 mln uczniów, z blisko 24 tys. szkół, w poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny 2019/2020. Dla blisko 384,9 tys. uczniów, rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych, po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych ok. 1,5 mln uczniów: w liceach ogólnokształcących - 643,5 tys., w technikach - 659,9 tys., w szkołach branżowych I stopnia - 199,9 tys. uczniów.

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. W pierwszych klasach liceów uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników - 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia - 109,7 tys. uczniów.

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

Reklama

2 września to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.